FANDOM


בית ספר למדעים "עתיד לוד" הוא... ובכן, הוא בית ספר למדעים שקוראים לו עתיד וממוקם בלוד.

מקום מגורים עריכה

מסיבה ממש לא ברורה, תלמידים מגיעים לבית הספר מרחבי כל האיזור, למרות שזה סתם אקסטרה שעות לימודים ועוד נסיעות באוטובוס. (ערך לדוגמה: 150).

מוצא עריכה

מחקרים מדעיים גילו כי כ-90% מאוכלוסיית התלמידים והמורים הם רוסים, בעלי שורשים רוסיים, דוברי השפה הרוסית, או סתם חובבי בבושקות למיניהם.

.jpg