FANDOM


המשקפיים הם פריט הלבוש הנפוץ ביותר בבית הספר. מחקרים מראים שלכ-50% מתלמידי בית הספר יש משקפים באופן קבוע ושלכ-40% מהתלמידים יש משקפים במצבים מסוימים/ משקפים חבויים שיתגלו במהלך השנה.

הבעיה עריכה

עקב אחוזי המשקפיים הגבוהים בבית הספר, המשקפיים עלולים לגרום למצבים מביכים כגון:

ילד 1: תגיד, אתה מכיר את X?

ילד 2: לא. מי זה?

ילד 1: ההוא עם המשקפיים.

ובגלל מצבים אלה לתאר מישהו כ"בעל משקפיים" שקול לתיאור מישהו כ"בעל שיער" או כ"בעל שתי ידיים".

ספירת המשקפיים עריכה

ספירת המשקפיים נועדה כדי לבדוק את אחוז העלייה של המשקפים בכיתות. כמו כן ספירת המשקפיים מדווחת לנו כמה קרובים אנחנו בכל רגע נתון אל "החלום הממושקף", כיתה שלמה שבה לכל ילד יש משקפיים. המחקרים קובעים שכיתה כזו תתקיים רק בעתיד הרחוק, אבל אנחנו מחזיקים אצבעות ומקווים שיום אחד, בקרוב, נהפוך את החלום הזה למציאות...