FANDOM


סלפי מרכוס, היה ויהיה הדבר האייקוני ביותר שנוצר אי פעם.

הסלפי עריכה

הסלפי מרכוס מצולם כאשר החצי התחתון של הפנים גלויות והחצי העליון כלל לא מצולם. לעיתים קרובות הסלפי כולל גם "יד מרכוס". בשנת 2016, בעקבות ציוץ של Arctic Monkeys, הסלפי הפך לפופולרי ביותר ועד 2018, לא היה ילד בכל ארצות הברית שלא צילם סלפי מרכוס. אה רגע שכחתי אתם עוד לא יודעים על זה..